Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв9650

Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв9650.
Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв
Тема: Складання логічних схем з метою проектування цифрових комбінаційних пристроїв.Мета: Практичне застосування знань з цифрової мікросхемотехніки для проектування комбінаційних цифрових пристроїв, закріплення знань про функціонуванняелементів цифрових пристроїв.Методика проектування комбінаційних пристроїв: Проектування комбінаційного пристрою у загальному випадку складається з таких етапів:1 Формалізованого подання алгоритму функціонування комбінаційного пристрою у вигляді табличі істинності.2. Побудова електричної схеми комбінаційного пристрою згідно алгоритму одержаної логічної функції, побудова на основі таблиці істиності.3. Мінімізація логічної функції.4. Подання мінімізованих логічних функцій у заданому логічному базисі (після мінімізації всі варіанти звести до базису І-НЕ).5. Побудова електричної схеми комбінаційного пристрою згідно мінімізованої логічної функції.На першому етапі здійснюється перехід від формалізованого подання комбінаційного пристрою у вигляді таблиці істинності до алгоритму у вигляді логічної функції.На другому етапі необхідно побудувати електричну схему, згідно одержаної логічної функції комбінаційного пристрою.Третій етап полягає в мінімізації логічної функції за допаомогою аналітичного методу згідно математичного апарату цифрової мікросхемотехніки.На четвертому етапі мінімізовану логічну функцію подають у заданому логічному базисі - в базисі’’І-НЕ’’.П`ятий етап полягає в побудові електричної схеми комбінаційного пристрою згідно одержаної мінімізованої функції, приведеної до загального базису.Впроцесі проектування конкретних комбінаційних пристроїв деякий з етапів може бути пропущено.Розрахункова роботаВаріант № 5записуються з інвертором, а всі яким відповідає “1” записуються без інвертора. Будую електричну схему комбінаційного цифрового пристрою яка реалізовуватиме цю функцію (на міліметровому папері, згідно стандартів).3) Роблю мінімізацію функції. Для мінімізації я використовую такі закони алгебри логіки:Закон Лог. Додавання Лог. множенняПереставний Узгоджувальний Росподільчий Додатковості Правило Лог.Додавання Лог.множенняІнверсії Незмінності X + 0 = X Нулевої множини X + 1 = 1 Правило Лог.Додавання Лог.множенняПовторювальності Додатковості Подвійного заперечення Постулат склеювання Постулат поглинання 1 2 3 4Мінімізація: 5 6 7 8+Розпишу 1, за законом додатковості:1 1а 1бРозпишу 7, за з-м дод.:7 7а 7б3+4 {за розподільчим (надалі розп з-м)}7а+8 1а+5 1б+2 7б+6 а ба+б Функція мінімізована.Будую електричну схему яка реалізуватиме мінімізовану функцію (на міліметровому папері).4) Подаю мінімізовану функцію в логічному базисі І-НЕ. Для цього використовую закон Моргана (або інверсії) для лог. додавання:, а також аксіому-правило подвійного заперечення { Роблю подвійну інверсію,вираз стайтесь:phaychuk@yahoo.comh_pasha2000@mail.rubeard@email.lviv.ua
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?